İçeriğe geç

Belirti & Tanı & Tedavi

Akciğer kanserinde, akciğer dokusunda bazı hücreler kontrol dışı çoğalarak kitle oluşmaktadır.

Kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyüyor, ileri aşamalarda ise çevre dokulara veya karaciğer, kemik, beyin, vb uzak organlara yayılmaktadır.

En sık kansere bağlı ölüm nedeni akciğer kanseridir.

Şunu da bilmemiz gerekir ki erken evre akciğer kanserinde tedavi şansı çok yüksektir (%85-90).

 

Akciğer kanserinin belirtileri nelerdir?

Öksürük genelde ilk belirtisi olabilir. Haftalarca artarak devam eden inatçı öksürük de tümör düşünülmelidir.

Balgam kanlı veya  koyu kahverengi renkte olabilir.

Akciğer kanserinin diğer sık bulguların sıralayacak olursak;

  1. Göğüs Ağrısı
  2. Nefes Darlığı
  3. İştahsızlık
  4. Halsizlik
  5. Kilo Kaybı
  6. Ses Kısıklığı
  7. Yutma Güçlüğü
  8. Çomak Parmak
  9. Göz Kapağında Düşme

Akciğer kanserin tanısında kullanılan başlıca radyolojik yöntemler; Akciğer grafisi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, PET/CT vb.

Tanı için kullanılan diğer yöntemler arasında; Balgam incelemesi, Bronkoskopi, Mediastinoskopi ve VATS başlıcalarıdır.

Akciğer kanserinde en sık tanı ve tedavide  izlenen yol

Şikayetleri üzerine veya başka nedenlerle hekimle başvuran hastalarda radyolojik yöntemlerle kitle tespit edilir. Özellikle PET-CT kitle hakkında çok detaylı bilgi verir. Mevcut klinik bulgular tümör düşündürüyorsa ikinci aşamaya geçilir. Tümörün akciğer mi yoksa başka bir organın metastazımı olduğu araştırılır.  Bu konuda en önemli radyolojik yöntem PET-CT dir. Akciğer kaynaklı bir kitle düşünülüyorsa tanısal işlem için planlama yapılır. Genelde santral ve bronşla komşuluğu olan lezyonlarda bronkoskopik biyopsi (TBİB) yapılır. Eğer lezyon göğüs duvarına yakınsa göğüs duvarı dışından iğne biyopsisi (TTİB) yapılır. Tanı konulamazsa cerrahi yöntemlerle biyopsi yapılır. Biyopsi sonrasında tanı gelince üçüncü aşamaya geçilir. Burada önemli soru tümör sınırlı mıdır? Uzak organlara yayılmış mıdır? Cerrahi olarak tamamen çıkarıla bilir mi? Cevap olumlu ise cerrahi rezeksiyon yapılır. Tümörün tamamen çıkarıldığı ve cerrahi sınırın temiz olduğu olgularda tam şifa sağlanabilmektedir. Cerrahi uygulanamayan olgular onkoloji kliniğine yönlendirilmektedir.

Bazen kitle çıkarılabilir olmasına rağmen hasta genel durumu yapılan ameliyata uygun olmadığı için operasyon yapılamamaktadır. En sık akciğer rezervinde yetersizliğine bu sorun yaşanabilmektedir.

Akciğer Kanserinde Tedavi Yöntemleri

Akciğer kanserinde bugün için en etkili tedavi cerrahidir. Uygun olgularda harika sonuçlar alınabilir. Erken dönemde bize müracaat eden hastalar en fazla fayda gören hasta grubumuzdur.   Biz akciğer kanserlerinde tedavin protokolü oluşturulurken iki noktaya çok dikkat ederiz. Bunlardan birincisi kanserin tipi diğeri ise kanserin evresidir. Kanserin her tipine aynı cerrahi uygulanmaz. Bazı kanser guruplarında cerrahi büyük bir şanstır. Kanserin vücutta yayılımını göstermek için evreleme yapmaktayız. Bunlar da amaç kanser komşuluğunda organlarla olan ilişkisi, drene olduğu lenf nodlarını tutup tutmadığı hepsinden ötesi uzak organlara yayılıp yayılmadığı ortaya konulmaktadır. Kanser cerrahi olarak çıkarıla bilecek sınırlı bir alanı tutmuş uzak organ ve lenf nodlarına yayılmamışsa çok güzel bir sonuç bizi bekliyordur.

Cerrahi için elverişli olmadığı düşünülen hastalarda ise kemoterapi uygulanabilmekte. Diğer tedavi yöntemlerimiz arasında akıllı ilaçlar ve immünoterapi gibi yeni tedaviler de kanser hücrelerinin belirli özelliklere sahip olması durumunda kullanılabilmektedir.

Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü
Uzman ekip için ameliyat görüntüsü