İçeriğe geç
AKCİĞER KANSERİ

5 SORUDA AKCİĞER KANSERİ

1)Akciğer kanseri nedir?

Akciğer kanseri en sinsi ve hızlı yayılabilen kanser türüdür. En ölümcül kanser türlerindedir. Akciğerin içinde ve/veya bronşlarda yerleşebilir.

2)Akciğer kanseri belirtileri nelerdir?

Çoğunlukla sessizdir ama iştahsızlık, kilo kaybı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, kan tükürme, bazen yüzde boyunda şişlik

 

3)Akciğer kanseri tanısı nasıl konulur?

Bazen kontrol amaçlı veya başka bir şikayetten tetkik edilen hastalarda akciğerde nodül (Soliter Pulmoner Nodül) saptanabilir. Akciğer de tesadüfen tanı konulan bu olgular (erken evre akciğer tümörleri) en çok tedaviden fayda gören guruptur. 

Hastalardan iyi bir fizik muayene ve hikaye (anamnez) alınır. Şikayetler detaylı sorgulanır. Görüntüleme (BT, MR, PET/MR, Kemik Sintigrafisi) ve endoskopi (Bronkoskopi) + Biyopsi (Açık veya Kapalı) yapılır. Etkili bir tedavi yapmak için gerekirse Mediastinoskopi yapılmalıdır. 

4) Akciğer kanserinin tedavisi var mı?

Elbette. Hastalığın erken tanısının konulması çok önemlidir. Cerrahi yapılabilen erken evre hastalar uzun ömür sürebilmektedir.

 

5)Akciğer kanseri tedavisi yöntemleri nelerdir?

Erken evrede (3a evresinde önce ilaç veya ışın) cerrahi uygulanması çok önemlidir. 3b ve 4. Evrede hastalığın hücre tipine göre Kemoterapi, Radyoterapi ve/veya Immünoterapi veya hepsi Kombine birlikte uygulanır. İleri evre akciğer tümörlerinde sıvı birikmesine bağlı (Malign Plevral Efüzyon) solunum sıkıntısı gözlenmektedir.   Tedavi olarak göğüs kateter ile sıvı boşaltılıp plöridez uygulanabilir. 

Genç cerrahların tercihi VATS yöntemi

5 SORUDA AKCİĞER KANSERİ AMELİYATI

1)Akciğer Kanseri Ameliyatı Kimlere Uygulanabilir?

Kanserin yayılmamış olduğu durumlarda: Yayılmış (metastaz) akciğer kanserinde ameliyat uygulanmaz. Bu durumun bazı istisnaları vardır (örneğin beyinde tek metastaz olup tedavisinin tamamlanmış olması gibi).

Kalp ve solunum fonksiyonları uygun hastalarda: Ameliyat öncesinde solunumu ileri derecede bozuk olan hastalarda operasyon uygulanmaz. Bunun için solunum fonksiyon testi ve gerekirse egzersiz testi ile ölçüm yapılır. Son 6 ay içerisinde kalp krizi geçirmiş veya önemli derecede kalp yetersizliği olan hastalarda operasyon riski yüksektir. Bu durumda olan hastalarda kardiyoloji uzmanı tarafından yapılan ekokardiyografi veya daha ileri tetkikler sonrası kalp yönünden operasyona engel olacak bir durum mevcut değilse ameliyat uygulanır.

Kanserli bölgenin tam olarak çıkartılabilir olan hastalarda: Akciğerdeki kanser tam olarak çıkartılamayacak şekilde kalp, yemek borusu, omurga gibi etraf dokulara yayılmış ise ameliyatla başarı sağlanamaz.

2)Ameliyat sonrası hastanede kaç gün kalınır?

Açık ameliyatlar sonrasında 5-7 gün, kapalı ameliyatlar (VATS) sonrasında 3 veya 4 gün hastane yatışı gerekir.

3)Hangi ameliyat yöntemi tercih edilmelidir?

Erken evre akciğer kanserinde kapalı yöntemin (VATS) açık yönteme göre belirgin avantajları vardır. Bu nedenle mümkün olan her durumda kapalı (Endoskopik) yöntem (VATS) tercih edilmelidir.  VATS özetle Kapalı akciğer ameliyatı olarak tanımlanır.

4)Ameliyat sonrasındaki 5 yıl içinde başarı oranı ne kadardır?

Birinci evre akciğer kanseri olan hastalarda ameliyatın başarı oranı %73 (IA Evresi), İkinci evrede %46 (IIA Evresi) oranında başarı elde edilir. Ameliyat olmayan durumlarda bu oranlar %5’den daha düşüktür!

5)Ameliyat sonrası uçağa binebilir miyim?

Yurt dışından gelen hastalarımız ameliyat sonrası 7. günde uçakla ülkelerine dönmektedirler.

VATS Lobektomi akciğer kanseri tedavisi başta olmak üzere büllöz akciğer,bronşektazi ve bir çok akciğer hastalıklarında başarı ile uygulanmaktadır.